Подово управление, подови смесителни групи

Най-важната характеристика на системата за лъчисто подово отопление е ниската температура на водата, което прави системата по-ефективнa, намалявайки топлинните загуби и позволявайки използването на термопомпи и кондензни котли. Температурата на водата в тръбите трябва да се контролира, за да се достигне добро ниво на комфорт. За постигането му, Emmeti създаде гама от смесителни групи, в завършена или базова конфигурация, тествани и готови за бърз монтаж. Смесителната група може да контролира температурата на водата с термостатичен 3-пътен вентил, но също може да регулира дебита във всеки кръг, да освобождава въздух или да запълва системата.

Floor Controlbox

Управляващ блок (електронно регулиране на отоплението и охлаждането) за разпределение, за ниско температурни отоплителни системи и смесителни системи с две температурни нива (радиатори + излъчващи панели)

hiddenImg-Floor Controlbox Floor Controlbox

Floor Control Unit HE

Предварително сглобен регулиращ и разпределителен блок (управление по фиксирана точка или климатично регулиране) за нискотемпературни отоплителни и смесени системи с две температурни нива (радиаторно отопление + лъчисти панели), с електрическа циркулационна помпа в съответсвие с ErP

hiddenImg-Floor Control Unit HE Floor Control Unit HE

Смесителна група TM3

Предварително сглобена регулираща група (електронно регулиране на отоплението и охлаждането) за нискотемпературни отоплителни системи окомплектован със скоби за монтиране на стена или в кутия Metalbox (с дебелина на тухлите 120 mm)

hiddenImg-Смесителна група TM3 Смесителна група TM3

Modular Firstbox за високо - ниско температурни системи

Разпределителен блок за високо – ниско температурни системи, с електрически циркулационни помпи

hiddenImg-Modular Firstbox за високо - ниско температурни системи Modular Firstbox за високо - ниско температурни системи

Modular Firstbox за нискотемпературни системи

Разпределителни блокове за нискотемпературни системи със спомагателни връзки за високотемпературни терминали

hiddenImg-Modular Firstbox за нискотемпературни системи Modular Firstbox за нискотемпературни системи

Firstbox

Разпределителни блокове за високотемпературни системи с електронни циркулационни помпи

hiddenImg-Firstbox Firstbox

Аксесоари

Аксесоари за Firstbox - Modular Firstbox

hiddenImg-Аксесоари Аксесоари

Аксесоари за групи

Аксесоари за регулиращи групи

hiddenImg-Аксесоари за групи Аксесоари за групи