Стайни термостати, сензорни термостати, устройства за климатичен контрол

Свързаните към термоелектрическия актюатор, монтиран на колектора сензорен термостат и сензорен хроно-термостат, позволяват контрол на температурата във всяка една стая. Emmeti произвежда тези електронни компоненти и ги предлага за отоплителни / охлаждащи системи. Използването на електронен климатичен контролер за управление на система за подово отопление предлага очевидни предимства, като се има предвид топлинната инертност на този вид система и измененията на дневната температура, характерни за нашия климат. Електронният климатичен контролер, комбиниран с датчици за влажност, е от съществено значение за работата на лъчистите охладителни системи.

Хронотермостат Smarty

Седмичен хронотермостат със сензорен екран и подсветка

hiddenImg-Хронотермостат Smarty Хронотермостат Smarty

Термостати Smarty

Термостати със сензорен дисплей и подсветка

hiddenImg-Термостати Smarty Термостати Smarty

Вграден хронотермостат със сензорен дисплей

Хронотермостати

hiddenImg-Вграден хронотермостат със сензорен дисплей Вграден хронотермостат със сензорен дисплей

Вграден термостат със сензорен дисплей

Термостати

hiddenImg-Вграден термостат със сензорен дисплей Вграден термостат със сензорен дисплей

Termec

Стаен термостат

hiddenImg-Termec Termec

Термостати

Електронен стаен термостат

hiddenImg-Термостати Термостати

RCE – Климатичен контролер за управление на Emmeti

RCE – Климатичен контролер на Emmeti за смесителни устройства

hiddenImg-RCE – Климатичен контролер за управление на Emmeti RCE – Климатичен контролер за управление на Emmeti

Климатично регулиране на температурата на модулни системи

Климатично регулиране на температурата

hiddenImg-Климатично регулиране на температурата на модулни системи Климатично регулиране на температурата на модулни системи

Устройства за климатичен контрол

Стайни сензори и трансформатори

hiddenImg-Устройства за климатичен контрол Устройства за климатичен контрол

Хронотермостати с Wi-Fi

Хронотермостат с Wi-Fi връзка

hiddenImg-Хронотермостати с Wi-Fi Хронотермостати с Wi-Fi

Хронотермостат с монтиран на стената влагостат

Хронотермостат с влагостат

hiddenImg-Хронотермостат с монтиран на стената влагостат Хронотермостат с монтиран на стената влагостат

Влагостат

Вграден влагостат

hiddenImg-Влагостат Влагостат