Чилъри и термомпомпи ON/OFF

Еmmeti отговаря на всички изисквания към околната среда, свързани с енергоспестяване и здравославна околна среда. В действителност, предлаганите чилъри и термопомпи използват екологично чиста енергия и екологични охладителни течности като R407, R410 и R134a, като решенията на EMMETI допринасят за намаляване на емисиите на CO2 и икономии на енергия. Чилърите и термомпомпите ON/OFF с марка Еmmeti отговорят на нарастващите изисквания за летен и зимен комфорт на сградите, чрез използване на енергията на външния въздух или енергията на подпочвените води и са реална алтернатива на традиционните системи, които използват конвенционална енергия и силно замърсяващи околната среда изкопаеми горива.

Чилъри и термопомпи въздух–вода EC-EH за бита

Моноблочен чилър въздух-вода и термопомпа с аксиални вентилатори иустройство за циркулацията на водата

hiddenImg-Чилъри и термопомпи въздух–вода EC-EH за бита Чилъри и термопомпи въздух–вода EC-EH за бита

Индустриални чилъри и термопомпи въздух–вода EC-EH

Моноблочен чилър въздух-вода и термопомпа с аксиални вентилатори и устройство за циркулацията на водата

hiddenImg-Индустриални чилъри и термопомпи въздух–вода EC-EH Индустриални чилъри и термопомпи въздух–вода EC-EH

Аксесоари за чилъри и термопомпи EC-EH

Аксесоари за EC-EH

hiddenImg-Аксесоари за чилъри и термопомпи EC-EH Аксесоари за чилъри и термопомпи EC-EH

Индустриални и битови термопомпи вода–вода EHW

Моноблочна термопомпа вода - вода с устройство за циркулация на водата

hiddenImg-Индустриални и битови термопомпи вода–вода EHW Индустриални и битови термопомпи вода–вода EHW

Аксесоари за моноблокова термопомпа EHW

Аксесоари за EHW

hiddenImg-Аксесоари за моноблокова термопомпа EHW Аксесоари за моноблокова термопомпа EHW