Бойлери за топла вода с топлинни помпи, инерционни акумулатори и водогрейни отоплителни котли

В резултат на продължаващото предлагане на термопомопи за охлаждане през лятото и отопление през зимата, Еmmeti разработи за този вид решение и системи от инерционни акумулатори. В частност, акумулаторите с увеличен обем и сдвоените акумулатори са подходящи за управление на системи за подготовка на битова гореща вода, чрез самия тип акумулатор. Еmmeti предлага пълна гама бойлери за топла вода с топлинни помпи от 100, 200, 300 литра, разработени в съответствие с най-новите наредби, където термопомпата е включена в системата само за производството на битова гореща вода.

Термопомпа въздух-вода Eco Hot Water Pensile

Термопомпа - моноблок за стенен монтаж за битова гореща вода

hiddenImg-Термопомпа въздух-вода Eco Hot Water Pensile Термопомпа въздух-вода Eco Hot Water Pensile

Аксесоари за термопомпа Eco Hot Water Pensile

Аксесоари за Eco Hot Water Pensile

hiddenImg-Аксесоари за термопомпа Eco Hot Water Pensile Аксесоари за термопомпа Eco Hot Water Pensile

Термопомпа въздух-вода Eco Hot Water

Термопомпа - моноблок за битова гореща вода с интегрирани соларни панели и дистанционен контрол за използване в бита

hiddenImg-Термопомпа въздух-вода Eco Hot Water Термопомпа въздух-вода Eco Hot Water

Аксесоари за термопомпа Eco Hot Water

Аксесоари за Eco Hot Water

hiddenImg-Аксесоари за термопомпа Eco Hot Water Аксесоари за термопомпа Eco Hot Water

Инерциoнен резервоар ETW 60 – ETW 120 – ETW 200

Изолиран вертикален резервоар за топла и студена вода, битов режим

hiddenImg-Инерциoнен резервоар ETW 60 – ETW 120 – ETW 200 Инерциoнен резервоар ETW 60 – ETW 120 – ETW 200

Инерционен резервоар EB300 – EB500

Резервоар за топла вода за жилищни интегрирани системи

hiddenImg-Инерционен резервоар EB300 – EB500 Инерционен резервоар EB300 – EB500

Водонагреватели за битова гореща вода Euro HPV

Водонагреватели за съхранение на битова гореща вода за жилищни термопомпи

hiddenImg-Водонагреватели за битова гореща вода Euro HPV Водонагреватели за битова гореща вода Euro HPV

Водонагреватели за битова и техническа вода HYBV300·500

Сдовен резервоар за битова гореща вода и вода за жилищно отопление и охлаждане

hiddenImg-Водонагреватели за битова и техническа вода HYBV300·500 Водонагреватели за битова и техническа вода HYBV300·500