Правна информация

С информацията, публикувана в документите и кореспонденцията, както е посочена в чл. 42 на Закона за Право на Общностите - L. no. 88/09 от 2008г., съобщена с Обикновено Приложение на Държавен вестник no. 161, което урежда някои задължения на общностите, EMMETI S.p.A. се ангажира да публикува на своята собствена интернет страница правната информация, посочена там.

Офис на регистрация на компанията: Via Brigata Osoppo 166 – 33074 Frazione Vigonovo - Fontanafredda (PN) - Italia
Регистрационен номер и адрес на управление: IT04988370963 – Pordenone
R.E.A номер: 92141
Акционерен капитал: 21.000.000,00 Евро
Съществуващ капитал в последния одобрен финансов отчет: 1.000.000,00 Евро
Тип на компанията: АД
Забележка: Компанията се управлява и координира от Purmo Group Sweden AB