Информация за използването на бисквитки

Уебсайтът на фирма Emmeti spa, Via Brigata Osoppo 166 – 33074 Fontanafredda (PN), използва бисквитки, за да направи своите услуги лесни и ефективни за потребителите, които използват сайтa.
На устройствата на потребителите на сайта, като компютри и мобилни устройства, ще бъде добавена кратка информация в малки текстови файлове, наречени "бисквитки", които се съхраняват в директории, използвани от уеб браузъра на потребителя.
Съществуват различни видове бисквитки, някои служат за по-ефективна работа на сайта, а други дават възможност за използване на определени функции.
На този сайт се използват следните бисквитки:

Технически бисквитки 
Сайтът използва “технически бисквитки”, с цел осигуряване на нормално сърфиране и използване на уебсайта, като по този начин се постига функционално и оптимално сърфиране в сайта.

Аналитични бисквитки 
Сайтът използва услугата Google Analytics, с цел пълна и надеждна статистика относно употребата на сайта. За стриктното гарантиране поверителността на потребителите, в съответствие със закона за защита на данните, ние комуникираме, правейки IP-адресите анонимни (следователно Google Analytics ще направи анонимен IP-адреса на потребителя / посетителя, веднага щом това е технически възможно в следващ етап на мрежата, в която се събират данните).
В допълнение, администраторът на сайта е променил настройките за "споделяне на данни" с Google Analytics и така Google ще използва личните данни, записани чрез услугата, само в съответствие с дадените инструкции от администратора на сайта и те няма да бъдат споделяни с други услуги на Google.
С оглед на горепосоченото, потребителят е информиран, че опциите за рекламиране и споделяне на данни чрез Google не са активирани и че услугата Google Analytics не е свързана с никаква допълнителна услуга. Обработката се извършва единствено със статистически цели и следователно въз основа на това, което изрично се изисква от закона за защита на данните, аналитичните бисквитки са приравнени към техническите бисквитки и като такива се инсталират без предварителното съгласие на потребителя.

За повече информация относно услугите на Google Analytics: http://www.google.it/intl/bg/policies/privacy/partners/

Аналитичните бисквитки могат да бъдат изключени, без последствия при използването на сайта, като използвате допълнителния компонент за отказ, предоставен от Google за главни браузъри, като го използвате от следната връзка https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Бисквитки за интегриране на софтуерни продукти и функции на трети страни
Този тип бисквитки интегрират функции на трети страни в страниците на сайта за използване на софтуерните услуги на трета страна (особено софтуер за генериране на карти в Google Maps).
Тези бисквитки се изпращат от домейни на трети страни, които предлагат своите функционалности в уебстраниците на сайта.
Информацията и общи условия за ползване на услугата може да бъде намерена на следната връзка: https://developers.google.com/maps/terms

Инсталиране/деинсталиране на бисквитки.Настройки на браузера
Потребителят може да възрази срещу вмъкването на бисквитки на устройството си, като конфигурира браузъра, използван за сърфиране.  Използването на сайта без промяна на настройките на браузъра предполага, че потребителят възнамерява да получи всички бисквитки, използвани от сайта и да се наслаждава на всички функции.

Помнете, че потребителите могат да предотвратят използването на някои или всички бисквитки, описани по-горе, като конфигурират браузера, който използват като навигация, следвайки конкретните инструкции:

• Деактивиране на бисквитки в браузер FIREFOX: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
• Деактивиране на бисквитки в браузер CHROME: https://www.google.com/intl/bg/policies/technologies/managing/
• Деактивиране на бисквитки в браузер INTERNET EXPLORER: https://support.microsoft.com/bg-bg/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Деактивиране на бисквитки в браузер SAFARI: https://support.apple.com/en-gb/HT201265
• Деактивиране на бисквитки в браузер OPERA: http://help.opera.com/Windows/10.00/en/cookies.html

Връзки към други сайтове  
Някои от страниците на сайта могат да съдържат връзки към други уебсайтове, които не се управляват от администратора на сайта, който, в никакъв случай, не споделя личните данни на потребителите с тези сайтове.
Администраторът на сайта не носи отговорност за съдържанието, сигурността или мерките за защита на данните, използвани от други сайтове и изрично отказва всякаква отговорност.

Права за защита на личните данни 
Заинтересованото лице има право на предвидените в чл. 7 от Законодателен декрет №. 196/2003 права, което може да бъде упражнено чрез изпращане на подходящо искане на адрес privacy@emmeti.com.
 

Чл. 7 ЗД №. 196/2003 - Право на достъп до личните данни и други права

1. Страната има право да получи потвърждение за съществуването или липсата на лични данни, дори ако те все още не са регистрирани, както и тяхното съобщаване в разбираема форма.

2. Страната има право да получи указание:

а) за произхода на личните данни;

б) за целите и начините на обработка на данните;

в) за логиката, прилагана в случай на обработка на данни, извършена с помощта на електронни инструменти;

г) за идентификационните данни на собственика, на отговорните лица и определения представител в съответствие с чл. 5, раздел 2;

д) за субекти или категории субекти, на които личните данни могат да бъдат съобщени или могат да се запознаят с тях като назначен представител на територията на държавата, като представители или администратори.

3. Страната има право да получи:

а) актуализиране, корекция или, когато се интересува от него, добавяне на данни;

б) анулиране, преобразуване в анонимна форма или блокиране на незаконно обработени данни, включително данни, чието запазване не се изисква по отношение на целите, за които са били събрани или впоследствие обработени;

в) удостоверяване, че операциите по точки а) и б) са били съобщени, също и свързани с тяхното съдържание, на онези, на които са съобщени данните, освен ако това е невъзможно или включва средства, които са явно несъответстващи на правото да бъдат защитени.

4. Страната има право изцяло или частично да възрази:

а) по основателни причини за обработката на лични данни относно страната, дори и да е свързана с целта на събирането;

б) обработка на лични данни, свързани със страната, с цел изпращане на рекламни материали, директни продажби, пазарни проучвания или търговски съобщения.