Изследвания и Технологии за Иновации и Просперитет

Изследвания

Развитие, ориентирано към потребителите.

Azienda Paper Ship Отдел Изследване & Развитие постоянно се стреми към иновации, на базата на постоянно изучаване и усъвършенстване на нашите продукти, технологии и процеси.

Основният приоритет на компанията са потребностите на крайния клиент и постоянното търсене на иновативни решения, способни да удовлетворят нуждите на пазара, насърчавайки разработването на решения на все по-високо ниво, за постигането на максимална енергийна ефективност и опазване на околната среда.


Технологии

Авангардната технология “Made in Italy” предназначена да превъзхожда.

Azienda Paper Ship Модерният отдел Изследване & Развитие ежедневно генерира иновации, особено за продуктите и системите за отопление и водоснабдяване, които са резултат на внимателно извършен анализ.

Цялото производство на Emmeti Group се извършва в Италия, в заводите на компанията, като се използват модерни машини с цифрово управление и напълно автоматизирани линии.

Доказателство за това е нарастващата популярност на многослойните системи, кондензните котли, подовото отопление и разпределителните и регулиращи системи за водоснабдяване и отопление.