Качество и Oколна среда: можем заедно

КАЧЕСТВО

Тотално качество, за да спечелим Вашето доверие

Azienda Paper Ship За Emmeti Group качеството е задължително условие, необходим аспект, който не може да бъде пренебрегван. Това е важна предпоставка за спечелване доверието на пазара.

Благополучието и жизненият комфорт са тясно свързани с качеството на продуктите и системите, които все повече се развиват и проектират за икономия на енергия и защита на околната среда.

Непрекъснатият процес за подобряване на продуктите, технологиите и производствените процеси са получили международна сертификация с патенти и сертифицирана система за управление на качеството Quality System Certification, внедрена през 1997 и потвърдена в съответствие със стандарт ISO 9001:2015.


ОКОЛНА СРЕДА

Удоволствието от живота в "еко- стил".

Azienda Paper Ship Чрез своята продукция Emmeti разпространява нова концепция за бита и екологията, където опазването на природата и технологията се съчетават с благополучието и здравето на човека.

Фундаменталната роля на изследванията и разработките в областта на алтернативните енергийни източници, като слънчевата и геотермалната енергия, особено в сферата на производството, чрез използването на незамърсяващи процеси с минимално въздействие върху околната среда, е позволила на фирма Emmeti да притежава екологичен сертификат ISO 14001:2015 (Environmental Certification). 
 

Сертификати:

ISO 14001:2015 download PDF
ISO 9001:2015 download PDF