Производство и Дистрибуция

Производство

Emmeti Group.

Azienda Paper Elephant
 Дистрибуция

Индустриализация и начални етапи на производствените цикли.

Azienda Paper Swan Всички полуготови месингови заготовки и продукти за водопроводни системи се произвеждат с последна генерация
оборудване в завода в Ponte San Marco, Brescia, разположен на площ от 9500 кв.м.

Всички продукти за отоплителните системи се произвеждат в напълно автоматизираните заводи, разположени въвVigonovo и Le Forcate di Fontanafredda (PN)

Производственият цикъл завършва в складовете във Vigonovo и Ponte San Marco, където всички продукти се контролират логистично, от продуктите за отопление и водоснабдяване до климатичните системи и полузавършени продукти от външни доставчици.